4 Comments

 1. 1

  Mohan C Nair

  “ഭുമിയിൽ തോടും പുഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു”, ശരിയാണ്. മുംബയിൽ കണ്ടതിന്റെ പത്തു മടങ്ങുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചെന്നൈയിൽ കാണുന്നത്.

  Reply
 2. 2

  Mohan C Nair

  “ഭുമിയിൽ തോടും പുഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു”, ശരിയാണ്. മുംബയിൽ കണ്ടതിന്റെ പത്തു മടങ്ങുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചെന്നൈയിൽ കാണുന്നത്.

  Reply
 3. 3

  Mohan C Nair

  “ഭുമിയിൽ തോടും പുഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു”, ശരിയാണ്. മുംബയിൽ കണ്ടതിന്റെ പത്തു മടങ്ങുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചെന്നൈയിൽ കാണുന്നത്.

  Reply
 4. 4

  Peethankvayanad Kesavan

  നാളെ സൂര്യൻ നന്നായുദിയ്ക്കുമ്പോൾ,നമ്മളെല്ലാം മറക്കും.എത്രയോ നാഗരികതകൾ തകർന്നടിഞ്ഞതാണീ മണ്ണ്.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © 2015-2016 Adayalangal. All rights reserved.